Píšem, lebo to viem. Píšem, lebo to milujem. Píšem, lebo mám čo povedať. Skladám slová,vyberám myšlienky,zdieľam pocity. Podávam informácie a vyjadrujem sa. Oslovujem ľudí širokým spektrom tém. Píšem ako vhodný copywriter pre Vás.

Venujem sa copywritingu ako službe, práci a koníčku. Umenie osloviť, nadchnúť, poukázať a ponúknuť vytvára z tejto činnosti jedinečné dielo. Poslúži na prezentačné účely, na pomoc zákazníkovi alebo ako ideálny marketingový ťah. Alebo len ako dobré čítanie na spríjemnenie chvíle.

Copywriting si získava prestíž. Stáva sa funkčným nástrojom reklamy. Objednávajú si ho úspešné firmy aj súkromné osoby. Efektívne písanie spojené so stúpajúcou krivkou predaja vystupuje ako novodobý umelecký smer. Tak, ako pri hudbe alebo maľovaní obrazov, aj tu je podstatné vcítiť sa do čitateľovej chute a pokúsiť sa ho zosobniť s autorovým pohľadom. Odborný a presvedčivý článok pomáha zvyšovať predaj, získavať odberateľov a je zárukou kvalitných informácií o produkte.

Copywriterov je veľa, ale skutočne dobrých je málo. Len najlepší ponúkajú výpovednú hodnotu, vedia priniesť pestrú základňu informácií a zaujať čitateľa. Skladať reklamné texty za účelom predaja alebo pomoci pri výbere nie je písanie denníka. Vytvárať dojem na základe emócií je potrebné, ale to samo o sebe ešte čitateľa nepresvedčí. Poriadna dávka vedomostí a poznania reklamnej brandže pomôže k úspechu v tejto práci.

Nie som tu na to, aby som sa hodnotil aký som dobrý alebo kde mám slabiny. Na to slúžia prezentačné články ako živá reklama. Ukazujú môj štýl a schopnosti, moje nadanie a prehľad. Sto ľudí- sto chutí a slušná konkurencia na trhu autorov nastavuje latku vysoko. Zároveň sa stáva výzvou na neustále sebazlepšovanie. Motivácia je silná a tvorby dostatok.

Píšem na základe požiadaviek klientely. V textoch je cítiť môj rukopis, ale zákazník si sám určuje tému, štruktúru a obsah. Články sú vždy aktuálne a vecné. Nezbieram články roky a potom ich vytiahnem zo zásuvky a poskytnem na uverejnenie. Prijímam výzvy opisovať akékoľvek tematické okruhy.

Mám blízko k umeniu a som vďačný za svoj talent. Našiel som sa v písaní a rád prispejem prostredníctvom tohto projektu k zveľadeniu tohto nádherného poslania.
Takže zákazníkom želám vhodný výber autora a kolegom autorom želám bohatú inšpiráciu.

Share →