Internet, e-mail, chat, facebook…. To všetko sú slová, ktoré každý z nás už určite dobre pozná. V dnešnej dobe je pripojenie k internetu takmer samozrejmosť. Či už „surfujeme“ na internete kvôli práci, škole alebo zábave, nemali by sme zabúdať na jedno: Etiketa.

Tak ako v normálnom, tak aj vo virtuálnom svete by sme sa mali držať zásad etikety. Nie je dôležité, či komunikujeme cez počítač, telefón alebo osobne. V každom prípade si treba uvedomiť, že komunikujeme s človekom a nie počítačom. Že osoby na druhej strane majú tiež city a náš spôsob vyjadrovania ich môže uraziť.

Na internete sa vyskytuje takzvaná „netiketa“ – ide o akúsi zbierku pravidiel a zásad, ktoré by sa na internete mali dodržiavať. Nakoľko mnoho ľudí si neuvedomuje, že ani na internete nie sú úplne anonymní a tak im je ľahostajné akékoľvek pravidlo.

Netiketa obsahuje pravidlá o slušnosti v komunikácií, spamoch (nevyžiadaná pošta) či autorských právach. Jedno z pravidiel netikety vraví: „Zistite si, kde sa nachádzate. Cez internet totiž komunikujete s ľuďmi z celého sveta. A čo je v jednej skupine na internete dovolené, iná to môže považovať za neprípustné. Politika, náboženstvo a iné rozporuplné témy by mali byť diskutované s maximálnou ohľaduplnosťou a taktom.“

Pravidlami netikety by sme sa nemali riadiť len v e-mailoch alebo komunikácií na sociálnych sieťach, keď vieme komu odpisujeme, ale takisto aj v prípadoch, keď komunikujeme s neznámymi užívateľmi či širšou verejnosťou (komentáre k článkom, fóra a pod.) V týchto prípadoch by sme mali takisto mať na pamäti, že to čo napíšeme si bude niekto čítať a že to, čo píšeme, čím sa prezentujeme, o nás prezrádza mnoho – naše zmýšlanie, naše názory, našu výchovu. To, že neuvedieme svoje pravé meno či neukážeme tvár neznamená, že to stále nie sme my.

A preto tak ako sa prezentujeme v „normálnom“ živote, by sme sa mali prezentovať aj na internete.

Share →