Na internete sa stretávajú ľudia, ktorí môžu, ale aj nemusia poznať vzájomnú identitu. Internetová komunikácia prináša množstvo úskalí, ktoré sú často samotnými užívateľmi nekontrolovateľné. Na to, aby bol schopný človek adekvátne komunikovať prostredníctvom e-mailu, alebo aby nediskvalifikoval samého seba pri chatovej komunikácii, by sa mal riadiť niekoľkými pravidlami, ktoré sú prístupné na každej webovej stránke.

Internetovú etiku alebo netiketu teda možno považovať za súbor pravidiel, ktoré vedú predovšetkým k ochrane práv jednotlivca na internete. Keďže sa na chatoch realizujú rozhovory medzi viacerými ľuďmi, internetová netiketa je v tejto oblasti viac porušovaná. Na jednotlivých internetových portáloch sa stretávajú ľudia s rôznymi povahovými vlastnosťami.

V prípade, že niekto prichádza na internet, aby komunikoval s ostatnými a táto jeho potreba nie je uspokojená, používa rôzne spôsoby, ktorými ohrozuje alebo znemožňuje komunikáciu ostatných používateľov. V zmysle „keď to nejde podobrotky, pôjde to pozlotky“ sa snaží zaujať svoje „neaktívne publikum“, pričom má na výber množstvo spôsobov, ktorými dosiahne svoj cieľ. K najčastejším z nich patrí používanie nadmerného počtu smajlíkov, obrázkov, aplikácií, ktorým strhne diskusiu na svoju stranu. Agresívnejší používatelia reagujú vulgárnym spôsobom, osočujú členov diskusií, alebo provokujú nevhodnými výrazmi.

Keby sme chceli zovšeobecniť pravidlá internetovej etiky a zároveň vytýčiť niekoľko dôležitých bodov, mali by sme si v prvom rade uvedomiť, že by sme sa v prostredí internetu nemali správať ináč ako v bežnej medziľudskej komunikácii. Čo to presne znamená? Nikdy by sme nemali svojim virtuálnym partnerom hovoriť veci, ktoré by sme im nepovedali v reálnom živote do očí. Rešpektovanie súkromia diskutujúcich, dôraz na čistotu vyjadrovania, vyhýbanie sa vulgarizmom a osočovaniu, rešpektovanie autorských práv, to všetko by malo byť súčasťou inventáru vlastností slušného používateľa internetu.

Share →