Vzácni hostia, milí občania, rodáci a návštevníci!

Som nesmierne rád, že mám tú česť privítať Vás na dnešnej slávnostnej omši pri príležitosti osláv 800 – stého výročia prvej písomnej zmienky o našej obci.

Stretli sme sa tu dnes, na tejto posvätnej pôde, aby sme spoločne a dôstojne oslávili krásne výročie, ktoré sa viaže k našej obci.

Nie je veľa príležitostí tak vzácnych a neopakovateľných, ako je táto. Príležitostí, kedy nás obyčajné číslo, dátum v kalendári, núti zamyslieť sa nad zmyslom ľudského života.
Chvíľ, kedy si chtiac-nechtiac uvedomujeme, že sme súčasťou majestátneho kolobehu, nezastaviteľného prúdu času.

Čas plynie svojim nemenným tempom, deň strieda noc so železnou pravidelnosťou. Postupne starnú listy kalendára.

My sme tu dnes preto, aby sme zastali, aby sme obrátili naše pohľady späť, späť ku našim predkom, rodičom našich starých rodičov, aby sme si uctili ich životy, ich každodenné radosti i starosti. Oni kráčali po rovnakých miestach ako dnes kráčame my. Tu, v tejto obci bol ich domov. Tu prežívali svoje osudy rovnako ako ich dnes prežívame my.

Žili tu pred nami, sedeli v múroch tohto kostola a spínali ruky k Bohu prosiac o lepší život pre svoje deti.
A teraz tu sedíme my, ich deti, s rovnakými túžbami, rovnakými prosbami.

Venujme im v týchto vzácnych chvíľach našu spomienku…

Nie je veľa príležitostí ako je táto. Príležitostí, kedy naplno prežívame nádherné paradoxy života – malosť a veľkosť človeka súčasne.

Cítime, že sme iba malým kolieskom na súkolí hodín života, ale si zároveň uvedomujeme, že aj toto malé koliesko je dôležitou súčasťou celku.

Čas letí, ten nezastavíme, môžeme sa iba snažiť, aby neprešiel okolo nás.

Share →