• AKO TO FUNGUJE?

  AKO TO FUNGUJE?

 • PONÚKANÉ SLUŽBY

  PONÚKANÉ SLUŽBY

 • OBJEDNÁVKA

  OBJEDNÁVKA

 • ORIENTAČNÝ CENNÍK

  ORIENTAČNÝ CENNÍK

Ku každej objednávke a klientovi pristupujeme individuálne, každá objednávka má svoje špecifické požiadavky. Preto nie je možné stanoviť fixnú cenu za stranu textu, ale iba ceny orientačné. V konečnom návrhu ceny sa potom zohľadňuje náročnosť spracovania, termín dodania a podobne. Po vyplnení objednávkového formulára Vám návrh ceny oznámime najneskôr do 48 hodín.

Referáty 6 eur/str.
Seminárne práce 7 eur/str.
Bakalárske práce od 8,50 eur/str.*
Atestačné práce od 9 eur/str.
Diplomové práce od 9,50 eur/str.*
MBA práce od 10 eur/str.
Rigorózne práce 12 eur/str.
Dizertačné práce 13 eur/str.
Habilitačné práce 15 eur/str.
Vedecké články 15 eur/str.
Prezentácia od 6 eur/sl.
Príprava k obhajobe od 10 eur/str.
Predoponentský posudok 12 eur/str.
Kontrola originality 10 eur/str.
Formálna úprava 0,50 eur/str.
Oprava gramatiky 0,50 eur/str.
Návrh metód výskumu od 9 eur/str.
Návrh dotazníka od 8 eur/str.
Konzultácie k záverečným prácam od 9 eur/email/hod.
Spracovanie štatistiky od 9 eur/str.
* (podľa náročnosti)